05
05
Pliiiggis framför altaret med de tre vice männen.