GVB:s Upptäckares läger på Vässarö 2020

Bilderna är tagna av Sofia, som är Al på Gnagarna. Efter att ha tittat igenom bilderna, tycker Pliiiggis nog att det verkar ha varit ett alldeles fantastiskt scoutläger för GVB:s Upptäckare.