000
000
Kapten Göran Sjödin redo att ta oss ut på medlemsresan med hemligt mål.