StartKort om migIntressen
E-61 på Gilwell
Min Gilwellkurs 1962 1 | 2
En kranbro blir tiill 1962
Skogsmännen vt 62 1 | 2 | 3
Påsken 1963 - Hökärr
Petterslägret 1963
Älghornsseger Skogsmännen 1962 1 | 2 | Segerbilden
Biskobsvisitation 1963
Övernattning 1963
Älhhornsseger Skogsmännen 1963 1 | 2 | 3 |
Konf-läger, Vässarö 1963 1 | 2
Tenninge 1964 & 1966
E-65 på Skatboet

Ånhammar 67, 69 & 72
1967 ÖV & Ånhammar

Bilder från E-70

Kanothajk GVB 1974

E-70 på Gilwell
Rovfåglarna 1974 1 | 2
Monäro 1976 | Jsc
Vässarö 1988
Gnagarna vinner Björnklon 
några gånger på 90-talet

Jsc-läger på Vässarö 1995
Scouternas Dag 1998
Gnagarhajken 2012
Miniolympiaden Vö 2015
Arcanum 2015
Bilder Vässarö Ettan 2016

Bilder från GAM 2017

E-17 Jul med 60-årsjubileumsfesten
Vö:s Trapperspår 50 år
60-år med E-kursen

E-kursen 60 år - bilder

GVB fyller 95 år del 1
| del 2
Spårare och Upptäckare 

på Vässarö sommaren 2020Varför heter det Kranbroberget?Påsken 1961 gick jag Treklöver-Gilvell !Vargungeläger på Petters 1962Det fanns tjejer i kåren på den tiden också, vargungeledarinnor!Skogsmännen vann Älghornet 1962 - en fantastisk insats
Putte och jag kollar när biskopen skriver i loggen under visitationen 1963Påsken 1963 på HökärrEn övernattning  på Petters våren 1963Petterslägret 1963: - Hultis, har du verkligen diskat den här kastrullen?1963 konfirmerade sig nästen hela min elitparull Älgen på Vässarö. Det var också första gången jag var på Vässarö!1963 segrade Skogsmännen igen!

 

Jag var oerhört aktiv scout från slutet av 50-talet och missade inte många övernattningar och läger. Orsaken till att man stannade kvar var säkert att nästan alla andra kamrater var scouter och vi hade väldigt kul tillsammans. Jag gick Gilwell-kursen 1961 - det var en höjdare (även här har jag senare varit ledare i 10 år). Kranbrobygget 1961. Jag tror att det roligaste året i mitt liv var 1962, då jag hann med oerhört mycket (jag gick på Lärarhögskolan). Skogsmännen vann också  Älghornet för första gången i "modern tid." 
1963 var vi på vuÖV på Hökärr, det var biskopsvisitation på Rehnsgatan och vi hade en ÖV i lägerstil på Petters. Älghornet kunde inte gå på våren ty det gick någon slags epidemi och när det sedan gick på hösten fick vi tävla med avdelningen som den såg ut på våren. Hela det gamla gänget fick vara med igen. Och det blev STORSLAM! En Pettersövernattning och Ånhammarlägret 1967

På 70-talet började jag på Rovfåglarna i Bredäng och 1976 tag vi hem Älghornet första gången och samma år var kårlägret på Monäro. Under ett år var jag Al både på Skogsmännen och Rovfåglarna. Hösten 1987 blev jag tillsammans med Bibbi, Ulrik och Knatte ledare på Gnagarna. 1989 tog vi hem Björnklon för första gången. I 12 år var jag ledare på Gnagarna. Här hittar du lite bilder från En övernattning på Skatboet och En Björnklovinst i början av 1990-talet. Mer om mitt fortsatta scoutande hittar du på GVB:s hemsida och på Vässarös bildhemsida.

1974 nystartade Frasse, Erland, R´t och jag Rovfåglarna. 1976 tog vi hem Älghornet!Monärolägret 1976På Monäro hade vi också juniorscouter!Under 80-90 talen var jag Jsc-ledare på Gnagarna.